other

Published on: 09/08/2020

Description

พร้อมส่งภาคตะวันออก ปั๊มสูบส่งสารทำละลาย โซลเว้นท์ แอลกอฮอล์ ปั๊มไดอะแฟรมคุณภาพสูง แบรนด์ Tapflo ประเทศสวีเดน ขับเคลื่อนด้วยระบบลม ไม่ต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ป้องกันอันตรายจากมอเตอร์ร้อน มีใบรับรองด้านการใช้งานในโซนอันตรายตามมาตรฐาน ATEX approved จากยุโรป ปั๊มแทปโฟลจึงใช้ปั๊มแอลกอฮอล์ ปั๊มไอโซโพลพีล ปั๊มน้ำมัน ปั๊มโซลเว้นท์ ปั๊มสารทำละลาย ปั๊มแอมโมเนีย ปั๊มของเหลวปิโตร ปั๊มไซลีน ปั๊มโทรูอีน ปั๊มอิมัลชัน รองรับแรงดันสูงถึง 8 บาร์ อัตราการไหลที่ 0 – 820 ลิตรต่อนาที และความหนืดสูงถึง 20,000 cPs โทร 023223188 , 0917741198(ฝ่ายการตลาด) ไลน์ไอดี sreich

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “other”